Vi monterar larm från Teletec

Neo

PowerSeries Neo sätter en ny standard i ett unikt flexibelt säkerhetssystem för både små och stora anläggningar. Ett skalbart hybridsystem med möjligheter för utbyggnad, genom en kombination av konventionell trådbunden teknik och ny avancerad trådlös teknik, öppnar för unika möjligheter. Fyra olika system från 16 till 128 sektioner ger en stor flexibilitet

Anpassat larm

Vi anpassar tillsammans med dig ditt larm. Vi utgår från något av paketen som finns och kompletterar med de detektorer, sirener och larmuppringare du behöver. Vi monterar och driftsätter och installerar appen till larmet i din smarttelefon. Där ifrån kan du se status, larma / larma av, och få meddelande vid händelser i larmet så som larm, in och utpassering mm.